Crowdmanagement en -control

In de huidige tijd moeten ook openbare en voor bezoekers toegankelijke locaties aan de nieuwe eisen voldoen. De pandemie en een verharde maatschappij leiden tot allerlei nieuwe vraagstukken, en die vereisen extra aandacht en een aanpak op maat. Gemeenten willen bezoekersstromen in goede banen leiden, bedrijven en instellingen moeten medewerkers en bezoekers op een verantwoorde manier toegang kunnen verlenen: élke locatie vraagt om maatwerk. De maatschappelijke discussie over de grens tussen privacy en informatieverstrekking zorgt voor de noodzaak om crowdmanagement volgens de allerlaatste ontwikkelingen in te richten.   

Promeon maakt crowdmanagementplannen en voert deze uit. Wij adviseren en begeleiden opdrachtgevers in hun veranderende beleid. Daarbij kan het gaan om de omgeving, de mensen of de procedures. Wij leveren maatwerk op het hoogste niveau, en dat alles op basis van wetenschappelijk onderzoek, praktijkkennis en innovatie. Ook hierbij is Promeon uniek in de combinatie van de nieuwste beveiligingstechnologie en inzet van professionals die hiermee naadloos kunnen werken. De juiste informatie is cruciaal om beslissingen te nemen. Wij leveren deze informatie. Data die bruikbaar is om patronen te herkennen en afwijkingen te signaleren. Realtime, accuraat en zélfs voorspellend. Dit maakt onze dienstverlening uniek. 

Waarom Promeon Security?

  • Uitstraling van mensen en middelen
  • Open en eerlijke samenwerking
  • Oplossingsgericht en op maat
  • Altijd een stap extra
  • Niet alleen focus op manuren
  • Goede reputatie bij politie en gemeenten
  • Maakt dienstverlening tastbaar en meetbaar
  • Van planvorming naar vergunning tot realisatie

DE JUISTE OPLOSSING OP MAAT

Met een gestructureerde aanpak werken wij aan totaaloplossingen op maat. Crowdmanagement door Promeon verloopt volgens onderstaande methodes:

Analyse

Promeon analyseert de omgeving. Hoe worden locaties gebruikt en wat is de capaciteit per locatie? Hoe zien de nieuwste richtlijnen van het RIVM eruit? Wat zijn de huidige en nieuwe procedures per locatie? Wat zijn eventueel aanvullende wensen en eisen van u als opdrachtgever? Dit vatten we samen in een helder vraagstuk wat het uitgangspunt wordt van de casus. Daarnaast leiden de coronabeperkingen tot discussies tussen zij die de regels zeer strikt naleven en zij die de regels wat rekkelijker opvatten. Duidelijkheid geven richting alle betrokkenen op alle fronten is dan ook van cruciaal belang en weegt zwaar mee in de analyse van Promeon. 

Advies

De analyse vormt de input voor het advies waarbij aandacht is voor diverse factoren. Samen met alle betrokken partijen en beslissers wordt overeenstemming bereikt over de te nemen maatregelen. Promeon werkt de maatregelen uit tot een integrale benadering en voert vervolgens ook deze maatregelen uit. Alle partijen hebben één gezamenlijk doel en dat is het maximaal en goed doordacht organiseren van de activiteit of locatie. Wij zijn vertrouwd in en bekend met het bespreken van risicoanalyses en plannen met lokale overheden en politie. Promeon staat u graag bij in de afstemming met deze partijen voor u.

Inrichting en uitvoering

Na overeenstemming over de aanpak van het crowdmanagementplan start Promeon met de voorbereiding. Hierin worden locaties voorzien van de benodigde middelen en mensen en wordt de communicatiestructuur ingericht. Bij start van de uitvoering begint ook direct de monitoring en eventuele bijsturing van publieksstromen. De medewerkers van Promeon zijn zeer ervaren in het uitvoeren van crowdmanagement-taken en beschikken over alle nodige middelen om locaties in te richten om bezoekers volgens de richtlijnen te begeleiden.